Δημοσιεύτηκε στις 26 Ιουν 2018

Ουρολογικό Ιατρείο - Δημήτριος Απ. Γουλόπουλος

Ουρητηροσκόπηση και ενδοσωματική λιθοθρυψία χρησιμοποιείται για λίθους που βρίσκονται στον ουρητήρα. Το ουρητηροσκόπιο μέσω της ουρήθρας και της κύστης εισέρχεται στον ουρητήρα μέχρι τον λίθο, όπου ειδικοί λιθοθρύπτες σπάζουν τον λίθο, και αφαιρούνται τα θραύσματά του. Οι πιο σύγχρονοι λιθοθρύπτες είναι οι λέιζερ λιθοθρύπτες
Λήψη ερωτήματος
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.